Kupní smlouva na nemovitost

Též smlouva o koupi nemovitých věcí, je soukromoprávní smlouva, u níž dochází k převodu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího. Prodávající je tak povinen nemovitost odevzdat kupujícímu, který je mu tímto zavázán předmět koupě převzít a zaplatit za něj stanovenou kupní cenu. Komplexní kupní smlouva má obsahovat určení smluvních stran (prodávající, kupující), bližší definici nemovitosti, stanovenou cenu za převod, způsob a termín úhrady kupní ceny. Vyžadují se i úředně ověřené podpisy a zhotovení kopie smlouvy. Současně se smlouvou o koupi nemovitých věcí je požadováno vypracování návrhu k zahájení řízení o vkladu vlastnického práva do katastru nemovitostí, v opačném případě by řízení nebylo vůbec zahájeno.

Související články

Jak se připravit na prodej bytu

Téma: Prodej nemovitosti Katastr nemovitostí List vlastnictví (LV)

Přečtěte si naše tipy, co jak se správně připravit na prodej bytu, abyste později ničeho nelitovali.

Přečíst článek