Katastr nemovitostí

Představuje veřejný seznam, který vznikl ke dni 1. 1. 1993, a v němž jsou shromažďovány údaje o nemovitostech nacházejících se na území České republiky. Blíže zahrnuje jejich popis, soupis, geometrické a polohové určení a zápis práv k těmto nemovitostem. Mimo vlastnických práv eviduje věcná práva k nemovitostem či jiná zákonem stanovená práva. K provedení změny na listu vlastnictví, např. v případě převodu, prodeje nebo koupě nemovitosti, slouží návrh na vklad do katastru nemovitostí. Kromě ochrany práv k nemovitostem se katastr nemovitostí využívá také pro daňové a jiné poplatkové účely, k oceňování nemovitostí, ochraně životního prostředí a dalším účelům viz zákon o katastru nemovitostí.

Související články

Jak se připravit na prodej bytu

Téma: Prodej nemovitosti Kupní smlouva na nemovitost List vlastnictví (LV)

Přečtěte si naše tipy, co jak se správně připravit na prodej bytu, abyste později ničeho nelitovali.

Přečíst článek