Jak na vklad do katastru nemovitostí?

Jak na vklad do katastru nemovitostí?

Už jste našli vhodného kupce pro svou nemovitost, domluvili jste si cenu i podmínky prodeje, sepsali smlouvu a kupující vám uhradil domluvenou částku. Na řadě je zápis do katastru, kterým se celý proces prodeje a převodu nemovitosti stává platným. Jak zápis do katastru probíhá a na co byste si měli dát pozor?

Návrh na vklad do katastru nemovitostí: postup krok za krokem

Podepsat kupní smlouvu v případě prodeje nemovitostí nestačí. Kupující se stává majitelem nemovitosti právě až po úspěšném vkladu do katastru. Jde tedy o velice důležitý administrativní krok, který se nevyplácí podceňovat.

Určení pověřené osoby

Již ve smlouvě by mělo být určeno, která smluvní strana návrh na vklad do katastru podá a uhradí příslušné poplatky. Tuto povinnost lze rozdělit i mezi obě smluvní strany, což je ideální z důvodu vzájemné kontroly postupu. 

Příprava a doručení podkladů

Pověřená osoba následně vyplní příslušný formulář. Online aplikace vám velice usnadní práci tím, že si sama načte všechny údaje z katastru – vám stačí znát název katastrálního území, číslo listu vlastnictví a osobní údaje smluvních stran.
K řádně vyplněnému a vytištěnému návrhu připojte jednu kopii kupní smlouvy s úředně ověřenými podpisy (stačí navštívit pobočku pošty s CzechPointem a tam vám podpis ověří za poplatek 30 Kč za jeden podpis) a doručte jej poštou anebo osobně na příslušný katastrální úřad. Jejich seznam včetně adres a úředních hodin naleznete zde.

Poplatek

Za podání návrhu na vklad do katastru zaplatíte 2 000 Kč. Pokud návrh budete podávat osobně, můžete částku zaplatit na místě. V případě zaslání návrhu poštou připojte k zásilce kolek v této hodnotě, který lze na poště jednoduše zakoupit. 

Úřední postup

Teď je už vše na úřadu. Ten ihned po obdržení žádosti informuje smluvní strany a vyznačí danou nemovitost v katastru tzv. plombou, která naznačuje, že na daném listu vlastnictví probíhají změny.
Vyrozumění o povolení vkladu vám úřad doručí v rozmezí 20 – 30 dnů. Dřív to nebude, protože právě 20 dnů je lhůta, kdy můžou zúčastněné strany podat proti návrhu připomínku. Zákon tak chrání majitele nemovitostí, kteří by jinak mohli být o svůj majetek připraveni podvodem.
Po uplynutí této lhůty a následném povolení vkladu přechází vlastnická práva na kupujícího a proces převodu nemovitosti je ukončen.    

Jak na zápis do katastru v případě darování anebo dědění

Stejný postup platí i v případě jakýchkoli jiných typů převodu nemovitostí – ať už jde o darování, dědění či vypořádání společného jmění manželů po rozvodu. Pouze místo kupní smlouvy přiložíte k žádosti jinou příslušnou smlouvu (například darovací) či rozhodnutí úřadu anebo soudu (například dědické rozhodnutí).

Může úřad návrh na převod vlastnického práva zamítnout?

Nejčastěji dochází k zamítnutí návrhu na vklad do katastru z důvodu administrativních chyb či nedostatků v žádosti nebo v kupní smlouvě, případně chybějících příloh. V takovém případě vás úřad vyzve k opravě či doplnění návrhu anebo samotné kupní smlouvy.
Dávejte si pozor zejména na překlepy, ale i na vyznačení všech souvisejících pozemků – v případě domů a pozemků může jít například o přístupové cesty, u bytových jednotek zpravidla jde o podíl na společných částech bytového domu atd. Jestli úřad toto pochybení sám nenajde, kupujícího připravíte o část jeho majetku a vy budete muset odvádět daň z nemovitosti, kterou nevyužíváte.
Všechny informace z katastru zkrátka musí souhlasit s informacemi v návrhu na vklad i v kupní smlouvě – a to je v zájmu obou smluvních stran. Jestli úřad zjistí tzv. neodstranitelné nedostatky, řízení zcela zastaví. To se může stát, když má úřad podezření na neoprávněný či dokonce nezákonný převod.

Může se smluvní strana proti návrhu odvolat?

Proti návrhu na vklad se odvolat nedá, návrh na vklad je vlastně speciální žádostí, která má určitá pravidla daná zákonem. Odvolat se lze pouze proti některým druhům usnesení (např. o zastavení, o přerušení). 
Pokud sdělí katastrální úřad účastníkům, že něco je špatně a vklad povolit nelze (např. chyba ve smlouvě, chyba v návrhu na vklad), pak může navrhovatel (ten, kdo podepsal návrh na vklad) vzít návrh zpět. Se zpětvzetím ale musí souhlasit všichni účastníci řízení, jedině pak katastrální úřad vkladové řízení usnesením zastaví. 

Kdo je vlastníkem nemovitosti v období od podpisu smlouvy do vkladu do katastru?

Skutečným vlastníkem v tomto období je prodávající, resp. původní majitel. A to i v případě, že kupující již uhradil domluvenou částku za nemovitost. Pakliže bude žádost neúplně či chybně vyplněná, může se celý proces protáhnout i na několik měsíců – a kupující nemá ani nemovitost, ani své peníze.
Přesto jde o standardní postup. Návrh na vklad práva do katastru nemovitostí nelze udělat před přijetím platby za nemovitost (standardně do advokátní úschovy), protože v takovém případě by prodávající riskoval, že své peníze nikdy neuvidí. Zavedený postup, kdy ke vkladu dochází až po úhradě, na druhé straně potenciálně ohrožuje kupujícího. 
Vlastnictví nemovitosti se pak po uplynutí 20 denní ochranné lhůty, resp. po schválení návrhu na vklad, počítá od doby podání návrhu na vklad.

Jak se chránit proti nekalým praktikám druhé strany

Právě z toho důvodu mnoho lidí využívá možnost advokátní úschovy finančních prostředků. Je zde možnost zvolit také úschovu bankovní, ta nabízí nejvyšší jistotu, ale také bývá dražší. Suma za nemovitost je tak v období od podpisu smlouvy do vkladu do katastru bezpečně uložená u nezávislého advokáta, notáře nebo rovnou u banky a obě strany jsou tak chráněny.
Aby celý proces převodu nemovitosti proběhl úspěšně a bezpečně, dbejte na správnost a úplnost informací v předloženém návrhu na vklad do katastru, nepřehlédněte žádné detaily v listu vlastnictví a prostudujte si zákon o katastru nemovitostí, který vám může dát odpovědi na další otázky. 

NÁVRH NA VKLAD KE STAŽENÍ A INSTRUKCE:

Prodávate nemovitost?
Získejte až o 10% vyšší cenu

Nechte si od nás doporučit ověřeného makléře, opravodovného specialistu v oboru,
s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Jakou nemovitost prodáváte?

Byt
Dům
Pozemek
Jiné

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR. Doporučíme vám pouze ty kvalitní,
s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čiste na vás.
Naše srovnání je nezávazné a zdarma.

Publikováno: 26.11.2019

Poslední aktualizace: 21.9.2020

Téma: Katastr nemovitostí Advokátní úschova Vlastnické právo Katastrální mapa

Související články

Jaká je cena za výpis z katastru nemovitostí?

Téma: Výpis z katastru nemovitostí Katastr nemovitostí FAQ

Samotný výpis lze získat přímo na katastrální úřadě, prostřednictvím Czech POINTu nebo online na webových stránkách Českého úřadu zeměměřického a katastrálního. a podle toho se i odvíjí ceny za výpis. Čtěte jaké jsou v nich rozdíly.

Přečíst článek

Kolik zaplatíte za advokátní úschovu?

Téma: Advokátní úschova FAQ

Odměny za advokátní úschovu se rozdělují do několika kategorií podle výše uschované finanční částky. Jaké tyto kategorie jsou?

Přečíst článek

Jak na stěhování v klidu a bez stresu? S naším návodem to zvládnete

Téma: Kupní smlouva na nemovitost Katastr nemovitostí

Lidé mění bydliště z nejrůznějších důvodů. V našem článku se dozvíte, jak se přestěhovat v naprostém klidu, bez stresu a s jasným plánem.

Přečíst článek

Mohli jste nás vidět
v těchto médiích