Výpis z katastru nemovitostí

Je to veřejná listina, jinak také list vlastnictví, který blíže poskytuje informace o vlastnících či spoluvlastnících dané nemovitosti a prokazuje jim toto vlastnictví. Listina vlastnictví se dělí na sedm částí, a kromě údajích o vlastnících, jejich podílech apod., se zaměřuje také na omezení vlastnických práv jako je např. předkupní právo nebo věcné břemeno atd. Výpis z katastru nemovitostí je oprávněn vydat katastrální úřad příslušného katastrálního území, také ho lze zakoupit prostřednictvím Czech POINTu. Je možné jej rovněž jednoduše získat online na stránkách ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) zde. (Pozor, zdarma dostupný zkrácený náhled listu vlastnictví, který je dostupný online, nestačí. Pro kompletní výpis je třeba list vlastnictví zakoupit vložením do košíku).