Předkupní právo

Předkupní právo

Jde o věcné právo a vztah mezi předkupníkem a dlužníkem (vlastník), který je založený buďto smluvně nebo zákonem. Předkupníkovi neboli oprávněné osobě tak vzniká právo, jež mu umožňuje předmět vzniklého vztahu, často nemovitost, přednostně koupit na úkor jiných koupěchtivých zájemců. U vztahu založeného smluvně se sjednává samostatná smlouva nebo vedlejší smluvní ujednání, které předkupníkovi ukládají povinnost zaplatit stanovenou částku do určité doby, jinak o předkupní právo přijde. Předkupní právo vzniklé na základě zákona je většinou spojeno se spoluvlastnictvím. Spoluvlastníci mají ze zákona předkupní právo k převáděnému podílu na nemovitosti s výjimkou převodu osobě blízké. Spoluvlastník se může předkupního práva také vzdát. Pokud se tak stane, dojde k zápisu změny do katastru nemovitostí.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.