Smlouvy ke stažení

Smlouvy

a jejich vzory ke stažení

Darovací smlouva na nemovitost

Darovací smlouva představuje listinu dokazující obdarovanému, že mu dárce něco daroval, tudíž vůči němu není zavázán žádným protiplněním. U nemovitých věcí je požadována písemná podoba darovací smlouvy, jež by měla obsahovat ...

Přejít na detail smlouvy

Exkluzivní smlouva

Též výhradní smlouva o zprostředkování, je smlouvou o výhradním zastoupením, což blíže znamená, že prodávající je povinen spolupracovat na prodeji nemovité věci pouze s jednou realitní kanceláří a nemá právo její prodej umožnit jiným realitním kancelářím.

Přejít na detail smlouvy

Kupní smlouva na nemovitost

Též smlouva o koupi nemovitých věcí, je soukromoprávní smlouva, u níž dochází k převodu vlastnického práva z prodávajícího na kupujícího. Prodávající je tak povinen nemovitost odevzdat kupujícímu, který je mu tímto zavázán předmět koupě převzít a ...

Přejít na detail smlouvy

Nájemní smlouva

Jde o dokument, kterým pronajímatel umožňuje nájemci dočasně (ve sjednané době) užívat předmět nájemní smlouvy, a to za stanovené nájemné, které je nájemce pronajímateli povinen, za užívání nájemní věci, platit.

Přejít na detail smlouvy

Nevýhradní smlouva o zprostředkování

Nevýhradní smlouva, na rozdíl od té výhradní (exkluzivní), umožňuje prodávajícímu prodávat nemovitou věc sám nebo spolupracovat s více realitními kancelářemi.

Přejít na detail smlouvy