Smlouvy ke stažení

Smlouvy

a jejich vzory ke stažení

Smlouva o advokátní úschově

Advokátní úschova zprostředkovává především úschovu peněz, ale i cenných papírů, kterou poskytuje na své jméno advokát prostřednictvím zvláštního účtu označeného právě jako advokátní úschova.

Přejít na detail smlouvy

Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje objednavateli, že pro něj na vlastní náklady vyhotoví dílo, které je objednavatel poté povinen zaplatit a převzít.

Přejít na detail smlouvy

Smlouva o podnájmu

Je to smlouva, která povoluje nájemci pronajímat předmět této smlouvy (př. celý byt nebo jen pokoj) podnájemníkovi, tedy 3. osobě, byť pronajímatel není vlastníkem nemovitosti.

Přejít na detail smlouvy

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky může být kupní nebo i darovací smlouvou, která představuje krok před samotným vkladem do katastru nemovitostí.

Přejít na detail smlouvy

Smlouva o pronájmu

Smlouva o pronájmu je tedy smlouvou nájemní, kterou pronajímatel umožňuje nájemci dočasně (ve sjednané době) užívat předmět nájemní smlouvy, a to za stanovené nájemné, které je nájemce pronajímateli povinen, za užívání nájemní věci, platit.

Přejít na detail smlouvy