Smlouvy ke stažení

Smlouvy

a jejich vzory ke stažení

Smlouva o pronájmu

Smlouva o pronájmu je tedy smlouvou nájemní, kterou pronajímatel umožňuje nájemci dočasně (ve sjednané době) užívat předmět nájemní smlouvy, a to za stanovené nájemné, které je nájemce pronajímateli povinen, za užívání nájemní věci, platit.

Přejít na detail smlouvy

Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí představuje dokument, ve kterém se smluvní strany dohodnou na uzavření budoucí smlouvy, jenž se bude týkat konkrétního, ve smlouvě, uvedeného závazku a bude obsahovat předem dohodnutý obsah nebo aspoň jeho část.

Přejít na detail smlouvy

Smlouva o výstavbě

Jde o smlouvu, která je důvodem vzniku bytových či nebytových prostorů v domě, a to ať už nových jednotek v domě nebo stavební úpravou v již vzniklé jednotce.

Přejít na detail smlouvy

Smlouva o zprostředkování

Smlouvou o zprostředkování, neboli zprostředkovatelskou smlouvou, se zprostředkovatel zavazuje zájemci, že pro něj sjedná uzavření určité smlouvy s třetí stranou. Zájemce je zase zavázán zprostředkovateli za jeho služby zaplatit stanovenou provizi.

Přejít na detail smlouvy

Svěřenecká smlouva

Často se se svěřeneckou smlouvou potýkáme při koupi nemovitosti, kde kromě kupujícího a prodávajícího figuruje rovněž třetí strana, kterou představuje buďto advokát, banka nebo notář. Záměrem svěřenecké smlouvy je ochrana práv a povinností všech aktérů vz

Přejít na detail smlouvy