Svěřenecká smlouva

Spadá pod nepojmenované neboli inominátní smlouvy, které nejsou blíže v zákoně definovány. Dává možnost vzniku trojstrannému smluvnímu vztahu, kde práva, ale i povinnosti, získává také třetí strana. Často se se svěřeneckou smlouvou potýkáme při koupi nemovitosti, kde kromě kupujícího a prodávajícího figuruje rovněž třetí strana, kterou představuje buďto advokát, banka nebo notář. Záměrem svěřenecké smlouvy je ochrana práv a povinností všech aktérů vztahu. Kupujícímu tak odevzdáním smluvené částky zaniká závazek vůči prodávajícímu, který má naopak zajištěno právo na vyplacení částky od třetí strany.

Prodáváte nemovitost?

Vyberte si u nás z nabídek osvědčených makléřů tu nejlepší
a prodejte svou nemovitost za nejvyšší cenu na trhu.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů . Doporučíme vám 3 prověřené s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.