Svěřenecká smlouva

Svěřenecká smlouva

Spadá pod nepojmenované neboli inominátní smlouvy, které nejsou blíže v zákoně definovány. Dává možnost vzniku trojstrannému smluvnímu vztahu, kde práva, ale i povinnosti, získává také třetí strana. Často se se svěřeneckou smlouvou potýkáme při koupi nemovitosti, kde kromě kupujícího a prodávajícího figuruje rovněž třetí strana, kterou představuje buďto advokát, banka nebo notář. Záměrem svěřenecké smlouvy je ochrana práv a povinností všech aktérů vztahu. Kupujícímu tak odevzdáním smluvené částky zaniká závazek vůči prodávajícímu, který má naopak zajištěno právo na vyplacení částky od třetí strany.

Vzor smlouvy: Svěřenecká smlouva (PDF, 152.81 KB)

* Tyto vzory smluv jsou pouze ilustrativním příkladem. Doporučujeme si nechat smlouvy připravit od právníka.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.