Smlouvy ke stažení

Smlouvy

a jejich vzory ke stažení

Trojstranná smlouva

Představuje uzavření smlouvy mezi třemi stranami, tedy mezi prodávajícím, kupujícím a realitní kanceláří. Na rozdíl od dvoustranné smlouvy, je zde závazek, o rezervaci nemovitosti vybranému kupujícímu, rozšířen i na vlastníka nemovité věci, který ...

Přejít na detail smlouvy

Výpověď pachtovní smlouvy

K vypovězení pachtu bez výpovědní doby může dojít pouze v 2 případech. Mimo ně jsou výpovědní doby na 3, 6 nebo 12 měsíců, podle toho zda byla pachtovní smlouva uzavřena na dobu určitou či neurčitou.

Přejít na detail smlouvy

Zprostředkovatelská smlouva

Ve zprostředkovatelské smlouvě se zprostředkovatel zavazuje zájemci, že pro něj sjedná uzavření určité smlouvy s třetí stranou. Zájemce zprostředkovateli mu tyto služby platí stanovenou provizi.

Přejít na detail smlouvy