Smlouvy ke stažení

Smlouvy

a jejich vzory ke stažení

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva nahrazuje, v případě pronajímání zemědělských pozemků, nájemní smlouvu.

Přejít na detail smlouvy

Podnájemní smlouva

Podnájemní smlouva je dokument, kdy nájemce, nikoliv vlastník nemovitosti, umožňuje podnájemníkovi užívat předmět této smlouvy (př. celý byt nebo jen pokoj), a to za stanovené podnájemné, které je podnájemce nájemci povinen za užívání podnájemní věci plat

Přejít na detail smlouvy

Předkupní smlouva

Předkupní smlouva je smlouvou o budoucí kupní smlouvě, jinak řečeno také smlouvou o zřízení předkupního práva.

Přejít na detail smlouvy

Příkazní smlouva

Jde o mandatum, v kterém se příkazník (mandatář) zavazuje příkazci (mandát), že pro něj obstará nějakou věc nebo vykoná určitou činnost, a to buď bezplatně nebo za odměnu sjednanou smluvními stranami ve smlouvě.

Přejít na detail smlouvy

Rezervační smlouva na nemovitost

Jde o právně závazný dokument, který definuje dobu během níž nemůže být prodávaná nemovitost nabízena dalším zájemcům, a to z důvodu její rezervace jiným kupujícím, jež s prodávajícím uzavřel rezervační smlouvu na nemovitost.

Přejít na detail smlouvy