Podnájemní smlouva

Jde o smlouvu, která je často mylně zaměňována se smlouvou nájemní. Podnájemní smlouva je dokument, kdy nájemce, nikoliv vlastník nemovitosti, umožňuje podnájemníkovi užívat předmět této smlouvy (př. celý byt nebo jen pokoj), a to za stanovené podnájemné, které je podnájemce nájemci povinen za užívání podnájemní věci platit. Podnájemní smlouva rovněž upravuje vztah mezi nájemcem a podnájemcem. Typicky se uzavírá v případě spolubydlení či stěhování do družstevního bytu. Podnájemní smlouvu se doporučuje uzavřít písemně a s určitými náležitostmi. Mezi potřebné náležitosti patří zejména určení smluvních stran, bližší definice předmětu podnájmu, výše nájemného a způsob jeho platby, také doba trvání podnájmu či možnosti případného prodloužení této doby.

Vzor smlouvy: Podnájemní smlouva (PDF, 173.35 KB)

* Tyto vzory smluv jsou pouze ilustrativním příkladem. Doporučujeme si nechat smlouvy připravit od právníka.

Prodáváte nemovitost?

Vyberte si u nás z nabídek osvědčených makléřů tu nejlepší
a prodejte svou nemovitost za nejvyšší cenu na trhu.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů . Doporučíme vám 3 prověřené s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.