Jak na pronájem bytu

Jak na pronájem bytu

Nemovitost je jedna z nejlepších investic. Obzvláště ve větších městech není nikdy problém byt či dům výhodně pronajmout a jednoduše tak vydělávat. Nemovitosti navíc neztrácí na hodnotě, a tak díky nim budou vydělávat i vaši potomci. Chcete pronajímat byt či dům? V našem článku se dozvíte vše, co potřebujete k pronajmutí nemovitosti vědět.

Pronájem bytu: stále oblíbenější řešení bytové situace

Mnoho lidí stále častěji upřednostňuje pronájem před koupí vlastního bytu. Důvody jsou nejčastěji:

  • nedostatek financí ke koupi,
  • neochota zavázat se hypotékou s dlouhou dobou splácení,
  • touha po svobodě a možnosti jednoduše se přestěhovat,
  • nemožnost odhadnout preference bydlení do budoucna.

Nájem, pronájem, podnájem. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Mnoho lidí si tyto tři pojmy plete, byť je mezi nimi propastný rozdíl. Pronájem bytu je v podstatě nesprávný, resp. hovorový výraz, který nemá žádnou právní váhu. Proto jej ve smlouvách nepoužívejte a naučte se rozlišovat mezi nájmem a podnájmem bytu.

Nájem bytu je vztah mezi vlastníkem bytu (pronajímatelem) a nájemcem. Tento typ závazku vzniká uzavřením nájemní smlouvy, v níž se smluvní strany dohodnou na tom, že nájemce bude po určitou dobu nemovitost užívat za stanovené nájemné. Jde tedy o pronájem bytu v osobním vlastnictví.

V případě nájmu jsou práva nájemce chráněna občanským zákoníkem. Ten například stanovuje, že vlastník nemůže nájemní smlouvu vypovědět bez udání důvodu, a za uznatelné důvody vypovězení smlouvy o pronájmu bytu patří pouze porušení smluvních povinností nájemce (například neplacení nájemného, obtěžování sousedů atp.). Jestli tedy nájemce smluvní podmínky neporušuje, nájemní smlouvu mu nemůžete vypovědět.

Podnájem bytu je naopak vztah, kdy nájemce bytu dále pronajme byt další osobě (podnájemci). To může nájemce udělat pouze se souhlasem majitele nemovitosti. Z toho vyplývá, že podnájem zaniká nejpozději se zánikem hlavního vztahu, tedy nájmu bytu.  

Podnájem bytu – riziko nebo výhoda?

Pro nájemníky je rozhodně výhodnější uzavírat nájemní smlouvy přímo s majitelem nemovitosti. V opačném případě riskují, že jim bude podnájemní smlouva vypovězena z důvodu ukončení nájemní smlouvy, na kterou nemají vliv. Stále častěji se objevují i nekalé praktiky, kdy majitel bytu uzavře s blízkou osobou pro forma nájemní smlouvu, a tato osoba pak s nájemcem smlouvu podnájemní. Tímto jednoduchým začleněním třetí osoby uživatel bytu ztrácí veškerá práva nájemce, která mu garantuje občanský zákoník.

O jaká práva se jedná? V případě nájmu vlastník nemůže nájemníkovi například bránit v tom, aby si v bytě zřídil trvalé bydliště. Dále nesmí být v nájemní smlouvě zakázáni domácí mazlíčci, návštěvy (i dlouhodobé) anebo kouření uvnitř. Pronajímatel může zvýšit nájemné pouze jednou ročně.

Jestli jako majitel bytu chcete mít možnost ukončit nájemní smlouvu, poskytujte raději smlouvu na dobu určitou, například na rok, nikoliv podnájemní smlouvu. I když nájemní smlouvu nemůžete ukončit předčasně, nemusíte ji ani prodlužovat, a ukončením její platnosti nájemní vztah automaticky zaniká. Nájem bytu lze rovněž ukončit oboustrannou dohodou o ukončení nájemní smlouvy. Jestli chcete zamezit opotřebení bytu zvířaty či kouřením, můžete od nájemce požadovat vyšší vratnou kauci na případné vymalování, opravu podlah atp.