Smlouva o pronájmu

Slovo pronájem nemá z právního hlediska žádnou váhu, ale v zásadě jde o vztah mezi zájemcem o bydlení a vlastníkem (pronajímatelem) bytu. Smlouva o pronájmu je tedy smlouvou nájemní, kterou pronajímatel umožňuje nájemci dočasně (ve sjednané době) užívat předmět nájemní smlouvy, a to za stanovené nájemné, které je nájemce pronajímateli povinen, za užívání nájemní věci, platit. Uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemní právní vztah, který je charakteristický užíváním pronajaté věci, dočasností a úplatností. Nájemní smlouva musí být vyhotovena v písemné formě a musí obsahovat určité náležitosti, bez nichž bude jinak neplatná.

Mezi potřebné náležitosti patří zejména určení smluvních stran, bližší definice předmětu nájmu, výše nájemného a způsob jeho platby, také v jakých případech lze nájem zvýšit a možnosti změny smlouvy. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.

Vzor smlouvy: Smlouva o pronájmu (PDF, 176.61 KB)

* Tyto vzory smluv jsou pouze ilustrativním příkladem. Doporučujeme si nechat smlouvy připravit od právníka.

Prodáváte nemovitost?

Vyberte si u nás z nabídek osvědčených makléřů tu nejlepší
a prodejte svou nemovitost za nejvyšší cenu na trhu.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů . Doporučíme vám 3 prověřené s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.