Předávací protokol

Jde o dokument, který je součástí smluvního stavu, ale jeho vyhotovení není povinné. Předávací protokol zaznamenává stav předávané nemovité věci, a proto by v něm mělo být uvedeno vše, co se týká předmětu smlouvy, tedy smluvní strany, celkový stav, vybavení, případné závady, stavy uvedené na všech měřidlech apod. Od věci není ani předávanou věc opatřit vypovídající fotodokumentací nebo videozáznamem. Předávací protokol je sepisován při fyzickém předání nemovitosti protistraně.