Pronájem nemovitostí

Slovo pronájem nemá z právního hlediska žádnou váhu, tudíž pronájem nemovitostí, zpravidla, pronájem domu, bytu či pozemku, je v zásadě nájemním vztahem uzavíraným mezi zájemcem o danou nemovitost a jejím vlastníkem (pronajímatelem). Tento závazek vzniká uzavřením nájemní smlouvy, na jejímž základě pronajímatel umožňuje nájemci dočasně (ve sjednané době) užívat předmět nájemní smlouvy, a to za stanovené nájemné, které je nájemce pronajímateli povinen za užívání nájemní věci platit. Uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemní právní vztah, který je charakteristický užíváním pronajaté věci, dočasností a úplatností.

Určitým typem pronájmu nemovitostí může být takzvaný krátkodobý pronájem, obvykle pronájem bytu, který je charakteristický dobou pronájmu, jež je kratší než 12 měsíců (pronájem na několik dní až měsíců). Oproti hotelu je krátkodobý pronájem finančně výhodnější i komfortnějším způsobem ubytování využívaným především při cestování.