Nájemní smlouva

Nájemní smlouva

Jde o dokument, kterým pronajímatel umožňuje nájemci dočasně (ve sjednané době) užívat předmět nájemní smlouvy, a to za stanovené nájemné, které je nájemce pronajímateli povinen, za užívání nájemní věci, platit. Uzavřením nájemní smlouvy vzniká nájemní právní vztah, který je charakteristický užíváním pronajaté věci, dočasností a úplatností. Nájemní smlouva musí být vyhotovena v písemné formě a musí obsahovat určité náležitosti, bez nichž bude jinak neplatná. Mezi potřebné náležitosti patří zejména určení smluvních stran, bližší definice předmětu nájmu, výše nájemného a způsob jeho platby, také v jakých případech lze nájem zvýšit a možnosti změny smlouvy. Nájemní smlouva se uzavírá na dobu určitou nebo na dobu neurčitou.

Výpověď nájemní smlouvy (PDF, 98.53 KB)

Vzor smlouvy: Nájemní smlouva (PDF, 176.82 KB)

* Tyto vzory smluv jsou pouze ilustrativním příkladem. Doporučujeme si nechat smlouvy připravit od právníka.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.