Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva

Pachtovní smlouva nahrazuje, v případě pronajímání zemědělských pozemků, nájemní smlouvu. Pachtovatel (vlastník) umožňuje pachtýři (nájemci) dočasně (ve sjednané době) užívat předmět pachtovní smlouvy, kterým bývá nejčastěji orná půda nebo trvalý travní porost, a to za dohodnuté pachtovné, které je pachtýř vlastníkovi povinen, za užívání zemědělského pozemku, platit nebo odevzdat. Pachtovné může představovat buďto peněžitou částku nebo poměrnou část výnosu z pachtovní věci, možná je i kombinace obojího. Pachtýř je zavázán se starat o pozemek s péčí řádného hospodáře, jestliže však dojde z jeho strany k pochybení, má pachtovatel právo mu pacht vypovědět bez výpovědní doby, jiným ukončením pachtovní smlouvy je poté dohoda. Vzniklý výnos, bez poměrové části, která může představovat pachtovné, připadá vždy obhospodařovateli pozemku. Výše pachtovného se pohybuje nejčastěji v rozmezí 1 500 – 6 000 Kč/ 1 ha (1 ha = 10 000 m2) ročně.

Vzor smlouvy: Pachtovní smlouva (PDF, 126.57 KB)

* Tyto vzory smluv jsou pouze ilustrativním příkladem. Doporučujeme si nechat smlouvy připravit od právníka.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.