Investice do půdy. A několik cenných rad pro ty, kteří se pro tento typ investování rozhodnou.

Investice do půdy. A několik cenných rad pro ty, kteří se pro tento typ investování rozhodnou.

Investice do půdy je jednou z tradičních možností jak zhodnotit své volné finanční prostředky. Na výběr máte ne jen stavební parcely a pozemky určené k zastavění, ale také zemědělskou půdu. Při plánování této formy investice je potřeba zvážit různé aspekty a zjistit celou řadu informací. Je lepší investovat do orné půdy, nebo trvalého travního porostu? Jakou minimální bonitu půdy by měl pozemek mít, aby se investice vyplatila? A co si kromě ceny pohlídat u pachtovní smlouvy?

Ceny zemědělské půdy

Průměrné ceny zemědělské půdy vzrostly v České republice v roce 2020 meziročně o 3,9 %. Průměrná tržní cena metru čtverečního této půdy loni činila 25,4 Kč. Hektar zemědělské půdy se roku 2020 obchodoval průměrně za 253 510 Kč. Pro představu, v roce 2005 činila tržní cena hektaru zemědělské půdy 68 336 Kč, což za 15 let představuje nárůst zhruba na 3,7násobek ceny. O co by se tedy potenciální investor do zemědělské půdy měl zajímat?

Co nás zajímá, když zvažujeme investici

 

1) Jaká je bonita půdy?

Bonitovaná půdně ekologická jednotka (BPEJ), neboli jednoduše bonita, je základní indikací kvality zemědělské půdy. Pohybuje se v rozmezí od 1 do 20 Kč. Základním doporučením je, že půda s bonitou pod 7 Kč není pro dlouhodobou investici vhodná. Např. bonita 11 Kč je již velmi slušná. Pokud chceme investovat do půdy na krátké období, můžeme zvážit i koupi půdy o nízké bonitě.

2) Do jakého druhu pozemku budeme investovat?

Trvalý travní porost a orná půda jsou dvěmi nejčastějšími kategoriemi zemědělské půdy do níž se v ČR investuje. Trvalý travní porost je pozemek porostlý travinami a hlavní výtěžek z něj je představován senem, případně je rovnou určený k trvalému spásání dobytkem. Orná půda představuje pozemek, na kterém se pravidelně pěstují zemědělské plodiny či který je dočasně zatravňován. V  roce 2020 byly tržní ceny orné půdy v průměru o 35 % vyšší než ceny trvalých travních porostů. Z pohledu investic je tak orná půda rozhodně cenově zajímavější, byť si žádá vyšší počáteční výdaje, neboť je o trochu dražší.