Smlouva o zprostředkování

Smlouva o zprostředkování

Smlouvou o zprostředkování, neboli zprostředkovatelskou smlouvou, se zprostředkovatel zavazuje zájemci, že pro něj sjedná uzavření určité smlouvy s třetí stranou. Zájemce je zase zavázán zprostředkovateli za jeho služby zaplatit stanovenou provizi.

Jestliže je zprostředkovatelem realitní kancelář, je vhodné provizi, zejména u nemovitostí v hodnotě nad 1,5 milionu Kč, nastavit procenty z ceny obchodu, a to z důvodu správné motivace makléře prodat nemovitost za co nejvyšší cenu. Provize realitní kanceláře je totiž spjatá také s kvalitou a rozsahem odvedených služeb. Praxe je taková, že profesionální makléři, poskytující velmi kvalitní služby, spolupracují s prodávajícím výhradně na bázi tzv. exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy. Ta jim zajišťuje, že po předem stanovenou dobu nemůže nemovitost prodávat zároveň i jiný makléř. Pouze při takovém nastavení je motivace makléřů plně v souladu se zájmy prodávajících, a to prodat nemovitost za co nejvyšší možnou cenu a ne za „každou cenu,“ ze strachu, aby v mezičase nestihl obchod realizovat někdo jiný. Smlouvu o zprostředkování lze uzavřít ústně i písemně. Ústní forma se ale z hlediska neprokazatelnosti nedoporučuje.  Pokud by totiž ze strany makléře došlo k plnění ústní dohody (např. zajištění fotodokumentace nemovitosti, její vystavení na realitní servery apod.), tak i když není písemně nic ujednáno, makléř se může právně domáhat uhrazení nákladů za poskytnuté plnění. Písemná forma smlouvy musí obsahovat určení smluvních stran (zprostředkovatel, zájemce), závazek sjednat uzavření určité smlouvy, závazek zaplatit provizi a bližší specifikaci smlouvy, která je předmětem zprostředkování. 

Typy smluv o zprostředkování:

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.