Smlouva o dílo

Smlouvou o dílo se zhotovitel zavazuje objednavateli, že pro něj na vlastní náklady vyhotoví dílo, které je objednavatel poté povinen zaplatit a převzít. Ze strany zhotovitele jde o provedení určitého zhotovení, údržby, opravy či úpravy věci nebo také činnosti, jež je předmětem smlouvy o dílo. Cenu za dílo lze určit peněžitou částkou, odhadem nebo odkazem na rozpočet a není možné ji jen tak změnit. Výjimkou jsou mimořádné situace, které ztěžují dokončení díla, v takovém případě může zasáhnout soud a peněžitou částku zvýšit nebo smlouvu zcela zrušit. Právem objednavatele je odstoupit od smlouvy o dílo, jestliže zhotovitel požaduje navýšení ceny o více než 10 %, pak je ale rovněž jeho povinností zhotoviteli zaplatit za již vykonanou práci na díle. Smlouva o dílo zaniká zhotovením a předáním díla způsobilého k předem danému účelu.

Prodáváte nemovitost?

Vyberte si u nás z nabídek osvědčených makléřů tu nejlepší
a prodejte svou nemovitost za nejvyšší cenu na trhu.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů . Doporučíme vám 3 prověřené s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.