Vlastnické právo

Zkráceně vlastnictví, je absolutní právo vlastníka nakládat s věcmi, které jsou jeho majetkem, a to dle dle vlastních potřeb a uvážení. Vlastník může předmět vlastnictví držet, užívat ho, ale také je oprávněn vlastnictví převést na jinou osobu. Právo k majetku nebo jinému jmění lze nabýt koupí, dědictvím, darem, vydržením nebo stanovením příslušného orgánu apod. Vlastnické právo je chráněné Listinou základních práv a svobod a upravováno občanským zákoníkem.