Odstoupení od kupní smlouvy

Jde o právní jednání, jehož cílem je zánik vztahu (závazku) založeného na základě smlouvy, která byla v tomto případě uzavřena mezi prodávajícím a kupujícím. Odstoupení od kupní smlouvy je podmíněno písemnou formou, a kromě obecných náležitostí, zde musí být uvedeny i konkrétní důvody, kvůli nimž se od koupi odstupuje. Odstoupení od kupní smlouvy nabývá účinnosti hned, jakmile je k dispozici opačné smluvní straně. Kupní smlouva je pak zrušena od jejího počátku a není již možné vzít jednostranně rozhodnutí zpět.

Související články

Kupní smlouva: na co si dávat pozor?

Téma: Zástavní právo Družstevní vlastnictví Kupní smlouva na nemovitost

Mnoho práv a povinností smluvních stran upravuje zákon, jiné je potřeba specifikovat smluvně. Na co si dát pozor u kupní smlouvy na nemovitost? Čtěte v tomto článku.

Přečíst článek