Družstevní vlastnictví

Váže se zpravidla k vlastnictví družstevního bytu, přesněji k vlastnictví podílu na bytovém družstvu. Družstevní podíl je, z pohledu práva, nehmotná movitá věc, a jelikož se převádí „pouze“ družstevní podíl a ne vlastnické právo, nefiguruje v procesu katastr nemovitostí. Na převod se proto nevztahuje ani daň z nabytí nemovitosti. Převod „družstevního bytu“ do osobního vlastnictví je možný pouze tehdy, pokud je tato možnost obsažena ve stanovách bytového družstva nebo v rozhodnutí členské schůze. Stejně tak prodej družstevního podílu právnické osobě bývá často zamezen právě stanovami družstva. Samotný převod (prodej) podílu nastává uzavřením tzv. smlouvy o převodu družstevního podílu nebo splněním ujednané odkládací podmínky, kterou může být úhrada ceny za převod či např. vyklizení bytu. Vůči bytovému družstvu nastávají právní účinky převodu až dnem doručení účinné smlouvy (pokud nejsou smlouvou účinky odloženy). Tržní cena „družstevního bytu“ oproti bytu v osobním vlastnictví bývá zpravidla přibližně o 10 % nižší.

Související články

Kupní smlouva: na co si dávat pozor?

Téma: Odstoupení od kupní smlouvy Zástavní právo Kupní smlouva na nemovitost

Mnoho práv a povinností smluvních stran upravuje zákon, jiné je potřeba specifikovat smluvně. Na co si dát pozor u kupní smlouvy na nemovitost? Čtěte v tomto článku.

Přečíst článek