Zástavní právo

Zástavu představuje věc cizí, často nemovitost, ke které má právo banka. Toto právo je zapisováno do katastru nemovitostí a jde o takzvaný způsob zajištění pohledávky, jež bance umožňuje, v případě nesplnění povinnosti ze strany dlužníka, uspokojit vzniklou pohledávku z prodeje zastavené nemovitosti. Zástavním právem je ve věci nemovité často hypotéka. Pokud je předmětem zástavy věc movitá, tak připadne, po nesplnění povinností ze strany dlužníka, movitost věřiteli.

Související články

Kupní smlouva: na co si dávat pozor?

Téma: Odstoupení od kupní smlouvy Družstevní vlastnictví Kupní smlouva na nemovitost

Mnoho práv a povinností smluvních stran upravuje zákon, jiné je potřeba specifikovat smluvně. Na co si dát pozor u kupní smlouvy na nemovitost? Čtěte v tomto článku.

Přečíst článek