Zástavní právo

Zástavu představuje věc cizí, často nemovitost, ke které má právo banka. Toto právo je zapisováno do katastru nemovitostí a jde o takzvaný způsob zajištění pohledávky, jež bance umožňuje, v případě nesplnění povinnosti ze strany dlužníka, uspokojit vzniklou pohledávku z prodeje zastavené nemovitosti. Zástavním právem je ve věci nemovité často hypotéka. Pokud je předmětem zástavy věc movitá, tak připadne, po nesplnění povinností ze strany dlužníka, movitost věřiteli.