Osobní vlastnictví

Váže se zpravidla k vlastnictví nemovitosti, jejímž vlastníkem může být jak fyzická, tak i právnická osoba. Výhodou osobního vlastnictví je možnost volně nakládat s majetkem, tedy nemovitost pronajímat, prodat nebo vnitřně upravovat či rekonstruovat, a to, pokud tomu nebrání smluvní povinnosti nebo jiné omezení, bez jakéhokoliv souhlasu.