Průkaz energetické náročnosti budovy (PENB)

Průkaz energetické náročnosti budovy je součástí energetického posudku. Blíže informuje o energetické náročnosti provozu určité nemovité věci, jež je posuzována na základě energií spotřebovaných při standardizovaném provozu. Budova je poté zařazena, dle zmíněné spotřeby energie, do příslušné třídy od A až po G. Spolu s energetickým posudkem jsou předkládány rovněž doporučení týkající se možného zlepšení hospodaření s energiemi. Průkaz je nutné zpracovat při stavbě budovy, jejím prodeji, pronájmu apod.