Rezervační smlouva na nemovitost

Jde o právně závazný dokument, který definuje dobu během níž nemůže být prodávaná nemovitost nabízena dalším zájemcům, a to z důvodu její rezervace jiným kupujícím, jež s prodávajícím uzavřel rezervační smlouvu na nemovitost. Touto smlouvou se smluvní strany (prodávající, kupující) právně zavazují k uzavření převodní smlouvy. Komplexní rezervační smlouva má obsahovat určení smluvních stran, bližší definici nemovitosti, prohlášení o dohodě o rezervaci, výši rezervačního poplatku, termín uzavření kupní smlouvy (příp. smlouvy o smlouvě budoucí) a dobu, na jakou je rezervační smlouva uzavřena, také prohlášení o uzavření smlouvy ze svobodné vůle. Typicky se rezervační smlouva využívá při prodeji zprostředkovaném realitní kanceláří. V tomto případě musí být účastníkem rezervační smlouvy také vlastník nemovitosti (tj. prodávající), pouze tehdy je totiž rezervační poplatek soudně vymahatelný po kupci, který by od koupě upustil. Tzn. musí se jednat o tzv. trojstrannou rezervační smlouvu (prodávající, kupující, makléř) a ne jen o dvoustrannou (kupující, makléř). Stejně tak i vymahatelnost pokuty ve prospěch kupujícího je uskutečnitelná pouze v případě trojstranné rezervační smlouvy.

Související články

Jak na prodej nemovitosti?

Téma: Home staging Katastr nemovitostí Prodej nemovitosti Výpis z katastru nemovitostí Advokátní úschova List vlastnictví (LV)

Ceny nemovitostí stoupají, hlavně v Praze a okolí. Také už jste přemýšleli, že na té svojí zkusíte vydělat prodejem? Pokud ano, nebo se o tuto problematiku zajímáte z jiného důvodu, pak čtěte dále. Tento článek je určený přesně pro vás.

Přečíst článek

Rezervační smlouva: na co si dávat pozor?

Téma: Rezervační poplatek Zprostředkovatelská smlouva Trojstranná smlouva

Rezervační smlouva je nástroj, který chrání všechny zúčastněné strany. Jak ji sepsat, na co si dát pozor, jak stanovit poplatek a jak z ní odstoupit? Poradíme v našem článku.

Přečíst článek