Daň z nabytí nemovitosti 2019

Daň z nabytí nemovitosti 2019

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti není jedinou daní, která se pojí s prodejem nemovitosti. Další „finanční zátěž“, která v tomto případě dopadá vždy na bedra nabyvatele, představuje daň z nabytí nemovitých věcí, dříve známá jako daň z převodu nemovitosti. Upravuje ji zákonné opatření č. 340/2013, které vstoupilo v účinnost v lednu 2014.

Sazba daně z nabytí nemovitosti

Sazba daně činí 4 % z tzv. nabývací hodnoty. Tou je ve většině případů buď sjednaná cena nemovitosti nebo tzv. srovnávací daňová hodnota (SDH). Daň se vypočte z vyšší z nich, přičemž SDH je rovna 75% ceny dle znaleckého posudku nebo 75% tzv. směrné hodnoty, čili údaje, který na základě druhu, polohy a charakteru nemovitosti určí finanční úřad. Směrná hodnota je použitelná pouze u některých nemovitostí, zejména rodinných domů, bytů a nezastavěných pozemků. U ostatních je potřeba zajistit si znalecký posudek. Náklady na znalce je pak možné odečíst od nabývací hodnoty.

Daňové přiznání a platba daně - kde a do kdy zaplatit

„Ve všech případech musí nabyvatel podat daňové přiznání k místně příslušnému finančnímu úřadu, přičemž jeho odevzdání je potřeba zajistit nejpozději do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, kdy proběhl vklad práva do katastru nemovitostí. Ve stejné lhůtě jako se podává přiznání je nutné zaplatit i daň,“ říká Jan Boruta ze srovnávače makléřů FÉRmakléři.cz.

Kdy daň z nemovitosti určitě neplatíte

Daň z nabytí nikdy neplatíte, pokud jste danou nemovitost zdědili a nebo dostali darem. Dále se daň z nabytí rovněž nepojí s koupí družstevního bytu (přesněji s koupí podílu na bytovém družstvu).

„Daň z nabytí nemovitých věcí se vztahuje pouze na úplatné převody nemovitostí, to znamená především prodeje, naopak se netýká dědictví a darování. Výjimkou, kdy nabyvatel daň zaplatit musí, ačkoliv není poskytována žádná finanční úplata, je pak například i vzájemná směna jedné nemovitosti za nemovitost jinou,“ uvádí specialista na daňovou problematiku Ing. Ondřej Antoš, LL.M.

Osvobození od daně z nemovitosti

Existuje několik zákonných výjimek, kdy je kupující od daňové povinnosti osvobozen. Jedná se například o převody družstevních bytů do osobního vlastnictví nebo o převody nových rodinných domů, bytů a souvisejících pozemků, u kterých neuplynulo déle než 5 let od kolaudace, respektive nebyly užívány déle než 5 let. Konkrétně jste tedy od daně osvobozeni v případě, že se jedná o první úplatný převod:

  • rodinného domu, ke kterému dojde nejpozději do 5 let od chvíle, kdy jej lze užívat,
  • nové dokončené jednotky určené k bydlení, ke kterému dojde během prvních 5 let od doby, kdy ji lze užívat,
  • pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu.

„Rozhodným dnem, od něhož běží zákonná pětiletá lhůta v případě novostaveb, je den kolaudace. U staveb, u nichž není kolaudace nutná, pak lhůta začíná běžet 30 dnů ode dne, kdy stavebník oznámí stavebnímu úřadu, že započne s užíváním stavby. V případě celých bytových domů lhůta neběží od rozčlenění domu na jednotky, ale od kolaudace domu jako takového,“ upřesňuje advokát Mgr. Ing. Ondřej Kolář.

Publikováno: 5.10.2018

Poslední aktualizace: 3.12.2019

Téma: Prodej nemovitosti Daň z nabytí nemovitosti Daň z převodu nemovitosti

Související články

Výkup nemovitostí: Rychlý prodej plný nástrah

Téma: Prodej nemovitosti Prodej nemovitostí v exekuci Realitní makléř

Existuje množství situací, kdy potřebujete prodat nemovitost hlavně rychle. Prodej nemovitosti s makléřem trvá několik měsíců, bez makléře klidně i přes rok. Řešením může být výkup nemovitosti "za hotové". Přečtěte si o něm v našem článku.

Přečíst článek

Jak na prodej nemovitosti?

Téma: Home staging Rezervační smlouva na nemovitost Katastr nemovitostí Prodej nemovitosti Výpis z katastru nemovitostí Advokátní úschova List vlastnictví (LV)

Ceny nemovitostí stoupají, hlavně v Praze a okolí. Také už jste přemýšleli, že na té svojí zkusíte vydělat prodejem? Pokud ano, nebo se o tuto problematiku zajímáte z jiného důvodu, pak čtěte dále. Tento článek je určený přesně pro vás.

Přečíst článek

Home staging jako cesta k výhodnému prodeji nemovitosti

Téma: Realitní makléř Prodej nemovitosti Home staging

Prodej bytu či domu se může zdát velmi jednoduchý. Nafotíte nemovitost, napíšete o ní pár slov, vyvěsíte na správné portály a čekáte. Co když je ale čekání nekonečné?

Přečíst článek

Potřebujete se poradit?

Vyplňte své kontaktní údaje, naši zkušení odborníci vám rádi pomůžou.

Odesláním formuláře souhlasím s smluvnímí podmínkami a se zpracováním osobních údajů .

Mohli jste nás vidět
v těchto médiích