Daň z nabytí nemovitosti 2021

Daň z nabytí nemovitosti 2021

Od roku 2020 platí

Daň z nabytí nemovitých věcí byla zrušena 25.9.2020 zákonem č. 386/2020 Sb., a to se zpětným použitím pro vklady povolené katastrem nemovitostí od 1.12.2019. Ten, kdo daň již uhradil a vztahuje se na něj zrušení této daně, může požádat o její vrácení (podáním žádosti o vrácení přeplatku na dani) tímto formulářem.

Kupující si i nadále mohou od základu daně z příjmu odečítat úroky z úvěru na bydlení. Došlo však k úpravě výše limitu odpočtu úroků. Současný limit ve výši 300 tisíc platí jen do 1. 1. 2022, kdy bude možné si úroky odečítat už jen do částky 150 tisíc korun. Na úvěry uzavřené před tímto datem se bude nadále aplikovat limit 300 000 korun, a to včetně pozdějšího refinancování. Tato možnost odpočtu daně se vztahuje na fyzické osoby, zaměstnance i osoby samostatně výdělečně činné, které jsou uvedeny v hypoteční smlouvě. Od základu daně si můžete odečíst úroky za předpokladu, že hypotékou řešíte buďto svou bytovou potřebu, nebo svých blízkých. Podmínky pro odpočet daně nesplníte, pokud součástí rodinného domu nebo bytu, který si na hypotéku pořizujete, je jiný nebytový prostor, než je garáž, komora a sklep. Řešením bytové potřeby není například koupě chalupy nebo rekreační chaty. V případě, že je byt či dům používán zčásti k zajištění vaší bytové potřeby nebo vašich blízkých a zároveň k podnikání, případně k nájmu, jde úroky uplatnit pouze v poměrné výši.

Do roku 2020 platilo

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti není jedinou daní, která se pojí s prodejem nemovitosti. Další „finanční zátěž“, která v tomto případě dopadá vždy na bedra nabyvatele, představuje daň z nabytí nemovitých věcí, dříve známá jako daň z převodu nemovitosti. Upravuje ji zákonné opatření č. 340/2013, které vstoupilo v účinnost v lednu 2014.

Sazba daně z nabytí nemovitosti

Sazba daně činí 4 % z tzv. nabývací hodnoty. Tou je ve většině případů buď sjednaná cena nemovitosti nebo tzv. srovnávací daňová hodnota (SDH). Daň se vypočte z vyšší z nich, přičemž SDH je rovna 75% ceny dle znaleckého posudku nebo 75% tzv. směrné hodnoty, čili údaje, který na základě druhu, polohy a charakteru nemovitosti určí finanční úřad. Směrná hodnota je použitelná pouze u některých nemovitostí, zejména rodinných domů, bytů a nezastavěných pozemků. U ostatních je potřeba zajistit si znalecký posudek. Náklady na znalce je pak možné odečíst od nabývací hodnoty.

Daňové přiznání a platba daně - kde a do kdy zaplatit

„Ve všech případech musí nabyvatel podat daňové přiznání k místně příslušnému finančnímu úřadu, přičemž jeho odevzdání je potřeba zajistit nejpozději do konce 3. měsíce následujícího po měsíci, kdy proběhl vklad práva do katastru nemovitostí. Ve stejné lhůtě jako se podává přiznání je nutné zaplatit i daň,“ říká Jan Boruta ze srovnávače makléřů FérMakléři.cz.

Kdy daň z nemovitosti určitě neplatíte

Daň z nabytí nikdy neplatíte, pokud jste danou nemovitost zdědili a nebo dostali darem. Dále se daň z nabytí rovněž nepojí s koupí družstevního bytu (přesněji s koupí podílu na bytovém družstvu).

„Daň z nabytí nemovitých věcí se vztahuje pouze na úplatné převody nemovitostí, to znamená především prodeje, naopak se netýká dědictví a darování. Výjimkou, kdy nabyvatel daň zaplatit musí, ačkoliv není poskytována žádná finanční úplata, je pak například i vzájemná směna jedné nemovitosti za nemovitost jinou,“ uvádí specialista na daňovou problematiku Ing. Ondřej Antoš, LL.M.

Osvobození od daně z nemovitosti

Existuje několik zákonných výjimek, kdy je kupující od daňové povinnosti osvobozen. Jedná se například o převody družstevních bytů do osobního vlastnictví nebo o převody nových rodinných domů, bytů a souvisejících pozemků, u kterých neuplynulo déle než 5 let od kolaudace, respektive nebyly užívány déle než 5 let. Konkrétně jste tedy od daně osvobozeni v případě, že se jedná o první úplatný převod:

  • rodinného domu, ke kterému dojde nejpozději do 5 let od chvíle, kdy jej lze užívat,
  • nové dokončené jednotky určené k bydlení, ke kterému dojde během prvních 5 let od doby, kdy ji lze užívat,
  • pozemku nebo práva stavby, jejichž součástí je dokončená nebo užívaná stavba rodinného domu.

„Rozhodným dnem, od něhož běží zákonná pětiletá lhůta v případě novostaveb, je den kolaudace. U staveb, u nichž není kolaudace nutná, pak lhůta začíná běžet 30 dnů ode dne, kdy stavebník oznámí stavebnímu úřadu, že započne s užíváním stavby. V případě celých bytových domů lhůta neběží od rozčlenění domu na jednotky, ale od kolaudace domu jako takového,“ upřesňuje advokát Mgr. Ing. Ondřej Kolář.

Prodávate nemovitost?
Získejte až o 10% vyšší cenu

Nechte si od nás doporučit ověřeného makléře, opravodovného specialistu v oboru,
s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Jakou nemovitost prodáváte?

Byt
Dům
Pozemek
Jiné

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR. Doporučíme vám pouze ty kvalitní,
s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čiste na vás.
Naše srovnání je nezávazné a zdarma.

Publikováno: 5.10.2018

Poslední aktualizace: 15.3.2021

Téma: Prodej nemovitosti Daň z nabytí nemovitosti Daň z převodu nemovitosti

Související články

Postup při prodeji nemovitosti zatížené hypotékou

Téma: Prodej nemovitosti Hypoteční úvěr FAQ

Prodávat nemovitost zatíženou hypotékou není v dnešní době už nic zvláštního. Je však důležité si uvědomit několik věcí a podle toho při prodeji i postupovat. Jaké to jsou?

Přečíst článek

Koupě či prodej nemovitosti bez realitky? Jde to! Ale je to složitější.

Téma: Prodej nemovitosti

Prodej, nebo naopak koupě nemovitosti bez pomocí realitní kanceláře není v dnešní době ničím neobvyklým, avšak v obou případech je nutné být vždy obezřetný, dobře informovaný a na vše připravený. Rovněž se vyplácí vyhnout se zbytečně ukvapeným rozhodnutím

Přečíst článek

Mohli jste nás vidět
v těchto médiích