Daň z příjmu z prodeje nemovitosti 2020

Daň z příjmu z prodeje nemovitosti 2020

Kdo platí daň z prodeje nemovitosti

Peníze, které získají lidé z prodeje či převodu nemovitosti, představují jejich příjem, a ten jsou povinny fyzické osoby podle zákona o dani z příjmů zdanit. Příjem se daní sazbou ve výši 15 procent a osoby jej musí uvést do běžného daňového přiznání. Podle odborníků ale existuje pět zákonných výjimek, kdy jsou lidé od povinnosti platit daň i podat daňové přiznání osvobozeni.

Nemovitost vlastníte děle než pět let

Povinnost platit daň odpadá lidem v případě, že nemovitost nebo podíl na bytovém družstvu vlastnili alespoň 5 let. V případě dědictví se lhůta zkracuje o dobu, po kterou ji vlastnil předchozí majitel v linii přímé (prarodiče, rodiče, děti) či manžel. Pozor, lhůta se nezkracuje v případě družstevních bytů. Zároveň osvobození neplatí, pokud prodávaná nemovitost je nebo byla 5 let před prodejem zařazena do obchodního majetku.

Bydliště alespoň 2 roky

Osvobozeni od placení daně z příjmů jsou i vlastníci nemovitosti, kteří v ní měli bydliště alespoň 2 roky bezprostředně před prodejem.

„Bydliště v tomto případě neznamená přihlášení k trvalému pobytu, rozumí se jím místo, kde má poplatník stálý byt za okolností, z nichž lze usuzovat jeho úmysl trvale se v tomto bytě zdržovat. Tedy tam, kde člověk svým jménem například hradí energie a služby, kam si nechává posílat poštu či kde jeho pobyt dosvědčí sousedé,” uvedl advokát Mgr. Ing. Ondřej Kolář.

Výjimka podle něj v tomto případě neplatí pro družstevní byty a nemovitost zahrnutou do obchodního majetku 2 roky před jejím vyřazením.

Peníze vydané na koupí jiné nemovitosti

Daň neplatí lidé ani tehdy, pokud v nemovitosti bydleli a příjem z jejího prodeje použijí k řešení vlastní bytové situace. Tedy například ke koupi nového bydlení či k rekonstrukci. Podle právníků si ale musí ohlídat termíny. Zisk z prodané nemovitosti musíte totiž investovat (resp. provést výdaj) nejpozději do 1 roku následujícího po roce, v němž peníze z prodeje obdrželi. Pokud je příjem z prodeje větší, než kolik investují do nového bydlení, je od daně osvobozena pouze ta část, kterou využili na uspokojení bytové potřeby. Zbytek podléhá zdanění v běžné patnáctiprocentní sazbě.

„Povinnosti platit daň se lidé vyhnou i v případě, že odpovídající částku utratí na zajištění bytové potřeby také 1 rok před prodejem nemovitosti. To však pouze za předpokladu, že přijetí peněz z prodeje oznámili příslušnému finančnímu úřadu. Oznámení je nutné provést do konce kalendářního roku, ve kterém přijali peníze, které hodlají využít na zajištění bytové potřeby,” uvedl specialista na daňovou problematiku Ing. Ondřej Antoš LL.M. ze společnosti Yourtaxes.

Prodáváte nemovitost?

Nechte si od nás doporučit osvědčeného makléře, opravdového specialitu
v oboru, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě.

Vybíráme z 11 737 realitních makléřů z celé ČR  . Doporučíme vám pouze ty kvalitní, s nejlepší nabídkou v dané lokalitě. Finální volba je čistě na vás. Naše srovnání je nezávazné a zdarma.

Osvobozeno i dědictví

Nabytí nemovitosti formou dědictví je vždy osvobozeno od daně z příjmu. Není přitom podstatné, zda se dědí v rámci přímé či vedlejší linie nebo bez rodinné vazby. Dědici však mohou vzniknout další povinnosti. V případě, že předmětem dědictví je nemovitost v hodnotě vyšší než 5 milionů korun, je dědic povinen oznámit tuto skutečnost správci daně, a to do konce lhůty pro podání daňového přiznání za zdaňovací období (kalendářní rok), ve kterém příjem obdržel. Oznámení se nepodává formou daňového přiznání a ani nemá předepsaný vzor. Ministerstvo financí však zveřejnilo na webových stránkách možný vzor oznámení, který naleznete zde.

Nedaní se i dary mezi příbuznými

Pokud jste obdrželi nemovitost darem od příbuzného v přímé nebo vedlejší linii nebo od osoby, se kterou jste žili nejméně 1 rok bezprostředně před darováním ve společné domácnosti, je tento příjem od daně z příjmu osvobozen. U nemovitostí s hodnotou vyšší než 5 milionů korun zůstává oznamovací povinnost vůči správci daně. Tu není radno brát na lehkou váhu, jelikož s ní jsou spjaté, stejně jako v případě dědictví, pokuty ve výši 0,1 procenta, 10 procent a 15 procent z hodnoty nemovitosti.

Publikováno: 5.10.2018

Poslední aktualizace: 25.4.2020

Téma: Daň z nabytí nemovitosti Prodej nemovitosti

Související články

Návyky makléřů se mění, byty jsou ale stále bezpečnou investicí.

Téma: Provize realitních kanceláří Realitní makléř Prodej nemovitosti Realitní kancelář

Lidé vnímají nemovitosti stále jako poměrně bezpečné investice v „nebezpečných časech“. Epidemie koronaviru ale působí na práci realitních makléřů. Jak se jejich práce změnila? Na to jsme se zeptali TOP makléřů z ČR...

Přečíst článek

Výpočet daně z nemovitosti - kdy a jak se platí

Téma: Daň z nabytí nemovitosti Daň z převodu nemovitosti Ceny nemovitostí

Pořídili jste si vlastní nemovitost? V tom případě z ní každý rok budete odvádět daň z nemovitých věcí. Zjistěte, kolik budete platit a jak správně daňové přiznání podat.

Přečíst článek

Jak na darování nemovitosti

Téma: Darovací daň Darovací smlouva na nemovitost Převod nemovitosti Daň z nabytí nemovitosti

Nejčastěji se nemovitosti darují mezi příbuznými, a to proto, že darování je mnohem levnější i rychlejší než jiné formy převodu nemovitosti. V tomto článku vám poradíme jak na to.

Přečíst článek

Mohli jste nás vidět
v těchto médiích