Zprostředkovatelská smlouva

Smlouvou o zprostředkování se zprostředkovatel zavazuje zájemci, že pro něj sjedná uzavření určité smlouvy s třetí stranou. Zájemce je zase zavázán zprostředkovateli za jeho služby zaplatit stanovenou provizi. Jestliže je zprostředkovatelem realitní kancelář, je vhodné provizi, zejména u nemovitostí v hodnotě nad 1,5 milionu Kč, nastavit procenty z ceny obchodu, a to z důvodu správné motivace makléře prodat nemovitost za co nejvyšší cenu. Provize realitní kanceláře je totiž spjatá také s kvalitou a rozsahem odvedených služeb. Praxe je taková, že profesionální makléři, poskytující velmi kvalitní služby, spolupracují s prodávajícím výhradně na bázi tzv. exkluzivní zprostředkovatelské smlouvy. Ta jim zajišťuje, že po předem stanovenou dobu nemůže nemovitost prodávat zároveň i jiný makléř. Pouze při takovém nastavení je motivace makléřů plně v souladu se zájmy prodávajících, a to prodat nemovitost za co nejvyšší možnou cenu a ne za „každou cenu,“ ze strachu, aby v mezičase nestihl obchod realizovat někdo jiný. Smlouvu o zprostředkování lze uzavřít ústně i písemně. Ústní forma se ale z hlediska neprokazatelnosti nedoporučuje. Pokud by totiž ze strany makléře došlo k plnění ústní dohody (např. zajištění fotodokumentace nemovitosti, její vystavení na realitní servery apod.), tak i když není písemně nic ujednáno, makléř se může právně domáhat uhrazení nákladů za poskytnuté plnění. Písemná forma smlouvy musí obsahovat určení smluvních stran (zprostředkovatel, zájemce), závazek sjednat uzavření určité smlouvy, závazek zaplatit provizi a bližší specifikaci smlouvy, která je předmětem zprostředkování.

Související články

Smlouva o zprostředkování prodeje nemovitosti: na co si dávat pozor?

Téma: Odstoupení od kupní smlouvy Provize realitních kanceláří Realitní makléř Kupní smlouva na nemovitost Exkluzivní smlouva

Prodáváte či pronajímáte svou nemovitost s pomocí realitního makléře? Čeká vás tedy uzavření zprostředkovatelské smlouvy. Co by měla obsahovat, jaké jsou typy smluv a na co si dávat pozor?

Přečíst článek

Rezervační smlouva: na co si dávat pozor?

Téma: Rezervační poplatek Trojstranná smlouva Rezervační smlouva na nemovitost

Rezervační smlouva je nástroj, který chrání všechny zúčastněné strany. Jak ji sepsat, na co si dát pozor, jak stanovit poplatek a jak z ní odstoupit? Poradíme v našem článku.

Přečíst článek