Prodej nemovitostí v exekuci

Zda je na danou nemovitost uvalena exekuce lze dohledat v katastru nemovitostí, konkrétně v oddílu C, také na Portálu dražeb Exekutorské komory ČR nebo na jiných portálech věnujících se zadluženým nemovitostem. Exekuční řízení má tři části: nařízení exekuce, příkaz k prodeji a dražbu, do všech je možné vstoupit se záměrem zakoupení nemovitosti, avšak pokaždé za jiných podmínek, méně či více výhodných. Prodej nemovitosti v exekuci je většinou spjat s těžší administrativou a delší dobou celkového vyřízení, ale často také podceněnou hodnotou kupní ceny.