Notářská úschova

Jde o úschovu finančních prostředků nebo listin, která je zprostředkována notářem registrovaným u Notářské komory, a to pomocí zvláštního účtu, na kterém je předmět úschovy umístěn. Odměna notáře za tuto službu je tarifována dle výše uschovaných financí nebo hodnoty cenného papíru či jiné listiny. Obvykle se cena za notářskou úschovu pohybuje mezi 1 000 až 30 000 Kč, dle výše peněžité částky určené k úschově. Například za úschovu 5 milionů Kč notář požaduje 13 600 Kč. Notářská úschova je nejčastěji využívána pro úschovu závětí nebo při koupi či prodeji nemovitosti, kde se tímto kupující zaručuje prodávajícímu, že dostane za svou nemovitost zaplaceno stanovenou kupní cenu, jakmile budou vlastnická práva převedena do katastru nemovitostí. Za notářskou úschovu ručí stát.