Trojstranná smlouva

Trojstranná smlouva se nejčastěji vyskytuje v přímém spojení s rezervační smlouvou, ale například i smlouvou o úschově, a představuje uzavření smlouvy mezi třemi stranami, tedy mezi prodávajícím, kupujícím a realitní kanceláří. Na rozdíl od dvoustranné smlouvy, je zde závazek, o rezervaci nemovitosti vybranému kupujícímu, rozšířen i na vlastníka nemovité věci, který se tímto zavazuje k neuzavření obdobné rezervační smlouvy nebo smlouvy kupní s jiným zájemcem. Navíc lze v tomto případě a při nedodržení stanovených podmínek, jak ze strany kupujícího, tak i ze strany prodávajícího, uplatnit smluvní pokutu.