Darovací daň

Z formálního hlediska již darovací daň neexistuje a veškeré dary spadají do kategorie ostatních příjmů, a to jako bezúplatný příjem v rámci daně z příjmů fyzických osob nebo daně z příjmů právnických osob. Pokud jde o příjem fyzické osoby, jsou dary zdaněny 15 %, jestliže jde o příjem právnické osoby, pak je to 19 %. Výjimka nastává, když jsou naplněny podmínky pro osvobození od daně. Blíže v článku zde.