Smlouva o převodu vlastnictví jednotky

Smlouva o převodu vlastnictví jednotky může být kupní nebo i darovací smlouvou, která představuje krok před samotným vkladem do katastru nemovitostí. K sepsání smlouvy o převodu vlastnictví je potřeba aktuální list vlastnictví, který je oprávněn vydat katastrální úřad příslušného katastrálního území, také ho lze zakoupit rovněž pomocí Czech POINTu. Je možné jej rovněž jednoduše získat online na stránkách ČÚZK (Český úřad zeměměřický a katastrální) zde. (Pozor, zdarma dostupný zkrácený náhled listu vlastnictví, který je dostupný online, nestačí. Pro kompletní výpis je třeba list vlastnictví zakoupit vložením do košíku). Kromě obecných náležitostí musí smlouva obsahovat i bližší specifikace bytové či nebytové jednotky.