Skrytá vada nemovitosti

Jde o takovou vadu nemovitosti, která nebyla na první pohled, v době převzetí, zcela zřejmá a najevo vyšla až po čase užívání nemovité věci. Při odhalení skryté vady je kupující povinen tuto skutečnost neprodleně ohlásit prodávajícímu, a to do 5 let od nabytí nemovitosti. Oznámení by mělo mít písemnou podobu a kupující by měl být schopen prokázat, že se jedná o skrytou vadu, která existovala již před převzetím nemovitosti. Kupující si poté může nárokovat odstranění skryté vady prodávajícím, přiměřenou slevu z kupní ceny nebo, pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, odstoupení od kupní smlouvy a navrácení celé kupní ceny.