Prohlášení vlastníka

Jde o právní jednání, kterým vlastník rozděluje dům na jednotlivé bytové nebo i na nebytové jednotky. Aby k rozdělení došlo, musí být tento právní úkon zanesen v katastru nemovitostí. To umožní libovolné nakládání s jednotkami. Rozdělená budova poté spadá do spoluvlastnictví společenství vlastníků jednotek, kteří vykonávají její správu.