Inspekce nemovitosti

Blíže jde o zjištění a prověření celkového technického stavu, také hodnoty, domu či bytu. Inspekce nemovitostí se nejčastěji provádí spolu s právním pověřením při nákupu nemovité věci, a to z důvodu odhalení skrytých i zjevných vad, dosažení férové ceny a usnadnění celého obchodu. Inspekci nemovitostí využívají kupující, prodávající i malé či velké realitní kanceláře v ČR, a je jí pověřen certifikovaný inspektor nemovitostí, jenž je vzdělán a znalý v oboru pozemních staveb a technického zařízení staveb, rovněž je speciálně pro hledání poruch vyškolen.