Ústní dohoda

Též ústní smlouva, je uzavřena ve chvíli, kdy se smluvní strany dohodnou na podstatných náležitostech závazku, tedy dojde ke sjednání vzájemných práv a povinností. Ústní smlouvu lze uzavřít mezi smluvními stranami fyzickou přítomností, často podáním ruky, nebo například i telefonicky. Nevýhodou ústní dohody je špatná průkaznost závazku při výskytu problémů v průběhu jejího trvání. Ústní dohoda nelze uzavřít u smluv, u nichž je ze zákona požadována jejich písemná forma, např. v případě nemovitosti u smlouvy kupní.