Smlouva o výstavbě

Jde o smlouvu, která je důvodem vzniku bytových či nebytových prostorů v domě, a to ať už nových jednotek v domě nebo stavební úpravou v již vzniklé jednotce. Blíže smlouva o výstavbě upravuje vztah mezi vlastníkem domu či jednotky a stavebníkem jednotky, také vymezuje jejich práva a povinnosti. Je požadována její písemná forma, a kromě obecných ustanovení, jako jsou finanční podmínky, termíny, odpovědnost za škodu a sankce apod., jsou zde uvedeny i informace týkající se prohlášení vlastníka. Smlouva o výstavbě představuje rovněž přílohu k žádosti o stavební povolení.