Prodej bytu v insolvenci

Jestliže je vlastník nemovitosti v insolvenčním řízení, spravuje jeho majetek jemu přiřazený insolvenční správce, který má tu pravomoc nakládat s majetkem dle uvážení a k uspokojení věřitelů, tudíž je oprávněn ho i prodat. Zpravidla je potřebné prodej uskutečnit v co nejkratším časovém úseku, což nezřídka signalizuje podceněnou hodnotu kupní ceny. Samotný prodej probíhá standardně, kupce si může vlastník v insolvenci najít sám nebo dát nemovitost do dražby, poté už cenu i podmínky v kupní smlouvě upravuje a řeší insolvenční správce. Ničím neobvyklým není ani prodej těchto nemovitostí s vybavením (movité věci) předcházejícího vlastníka.