Majetkové vypořádání

Na majetkové vypořádání přichází řada při ukončení manželství rozvodem, kdy má každá strana, tedy bývalý manžel a manželka, nárok na spravedlivé rozdělení společného majetku, kterého nabyli během doby trvání manželství. Ke společnému jmění, kromě movitých a nemovitých věcí, patří také pohledávky a společné dluhy. Majetkově se lze vypořádat pomocí dohody uzavřené buď před rozvodem nebo během rozvodového řízení, poté ještě do tří let po rozvodu, jinak zůstane vypořádání společného jmění na soudu.