Kolaudace

Je to úřední postup a rozhodnutí příslušného stavebního úřadu, které je uskutečňováno po dokončení stavby, ale ještě před tím, než je nemovitost plně užívána. Kolaudace se provádí kontrolní prohlídkou povolaného pracovníka stavebního úřadu, a to na základě podání žádosti ze strany stavebníka. Příslušný pracovník posuzuje, zda objekt splňuje požadované normy (hygienické, protipožární a stavební) a poté vydává tzv. kolaudační souhlas, v opačném případě zakáže stavbu využívat. Kolaudovány nejsou pouze novostavby, ale i přestavby, dostavby, rekonstrukce apod. Výjimkou, která osvobozuje stavbu od kolaudace, je odborný posudek autorizovaného inspektora.