Exekuční titul

Exekuční titul je listina, na jejímž základě lze zahájit exekuční řízení. Jde tedy o doklad prokazující nesplacený dluh, jehož vymáhání je tím pádem oprávněně nárokováno. Listinou může být pravomocné rozhodnutí soudu, pravomocné rozhodnutí rozhodce s rozhodčím nálezem nebo smlouva s tzv. exekuční doložkou.