Též vykonávací řízení, je vykonání rozhodnutí (vykonání listiny), které je povoleno státem a na pouze jehož základě může být exekuce vedena. Jedná se o řízený způsob vymáhání dluhů ze strany dlužníka pro oprávněnou osobu (věřitele), a to ať už jde o peněžitou částku nebo o jiný druh splnitelné povinnosti. Exekuční řízení tak sleduje vynucení uložené povinnosti, která nebyla do původní doby určené dobrovolně splněna. Samotné vymáhání dluhů je vykonáváno osobou exekutora, jež byla tímto pověřena soudem.