Anuita představuje pravidelnou splátku úvěru, kterou věřitel splácí po dané období dlouhodobý dluh. Obsahuje úmor a úrok, z čehož úmor je samostatnou splátkou půjčených peněz a úrok odměnou za poskytnutí peněžité půjčky. Celková výše anuitní splátky zůstává, po stanovenou dobu, neměnná. Splátka se však postupem času proměňuje, klesá podíl úroků a roste podíl úmoru.