Smlouva o smlouvě budoucí

Smlouva o smlouvě budoucí představuje dokument, ve kterém se smluvní strany dohodnou na uzavření budoucí smlouvy, jenž se bude týkat konkrétního, ve smlouvě, uvedeného závazku a bude obsahovat předem dohodnutý obsah nebo aspoň jeho část. V obsahu smlouvy o smlouvě budoucí by měla být uvedena doba, do které je nutné budoucí smlouvu uzavřít, pakliže tomu tak není, platí lhůta jednoho roku. Pokud jedna ze smluvních stran zbytečně odkládá uzavření budoucí smlouvy, je možné se obrátit na soud, jiným případem jsou poté nečekané okolnosti, které toto uzavření neumožňují.